25 SEPTEMBER STARTEN TWEE NIEUWE MANNENGROEPEN/MANNENCIRKELS

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
In mijn mannencirkels staat het onderzoek centraal naar wat er aan de orde is in je leven en relaties. Dus het gaat over klaarheid en wat je er vervolgens mee doet: actie. Uitgangspunt is: we zijn als man de actieve polariteit dus de vrouw en de wereld wacht op onze impuls.
Het gesprek in mijn groepen is open, eerlijk, respectvol en stevig.
Ik wil dat je wint.
Een groep bestaat uit maximaal acht deelnemers.

Mail of bel me als je wilt deelnemen, ook als je het nog niet weet en wel vragen hebt: info@mannengroepen.nl, 06 5430 8195.


Mannengroep Rotterdam, volwassen mannelijkheid

Ik wil:
Richting geven aan mijn leven
Verantwoordelijkheid nemen voor wat ik doe en laat
De relatie met de vrouw helemaal aangaan
Mijn natuurlijke, mannelijke kracht vinden
Conflicten niet meer uit de weg gaan
Creatief antwoord geven op mijn levensuitdagingen
Stappen zetten, écht inzetten en opvolgen


Kortom, volop leven en inzetten als man

mannengroep Rotterdam

Volwassen mannelijkheid

Mannen in hun kracht zien, fier en ontspannen in hun man-zijn, duidelijk in wat ze willen en verantwoordelijk in de manier waarop ze met vrouwen en de wereld omgaan, dat is wat mij interesseert en wat ik ook jou toewens.

Mijn naam is Steven Somsen en de kern van mijn werk bestaat uit het begeleiden van mannengroepen, mannencirkels. Allemaal mannen die stappen willen zetten naar volwassen mannelijkheid. Ter aanvulling bied ik een-op-een sparringsessies aan en, sinds kort, een studie-/coaching-traject.

Hoe we elkaar ook ontmoeten, de kern is dat we samen onderzoeken wat volwassen mannelijkheid is; hoe leef je dan, wat doe je dan, wat laat je dan? En wat is er dan aan de orde in je leven, waar ben je naar op weg, waar heb je in te zetten en wat mag je los gaan laten? Meteen contact? Bel mij op 06 5430 8195 of mail:Of beluister hier een vraaggesprek met mij door podcaster
Stefanie Vatta (het woord is nu aan ons).
Quest for Maleness, Theun Mares, mannengroep Rotterdam

Mannengroep

In mijn werk staat het begeleiden van mannengroepen/mannencirkels centraal. Elke mannengroep/cirkel bestaat uit maximaal acht mannen, die eens in de maand samenkomen. We onderzoeken met elkaar wat het betekent om man te zijn in deze tijd: wat houdt het in om te leven en werken als volwassen man en hoe komt dit tot uitdrukking in de relatie tot jezelf en de ander.

Centraal hierbij staat het nemen van actie, wat staat jóu te doen? Vervolgens krijg je feedback van het leven, bijvoorbeeld in termen van resultaten. Dat dat betekent dat als iets niet werkt, je iets dient te veranderen in wat je bewust of onbewust hebt ingezet of hebt nagelaten in te zetten.Deelnemen aan de mannengroep

Met maximaal acht mannen komen we eens per vier á zes weken bij elkaar op een inspirerende locatie in Rotterdam op de ‘s-Gravendijkwal 73-A. In deze voormalige gymzaal is voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten.

Voor de eerste bijeenkomst betaal je € 20, daarna besluit je of je daadwerkelijk committeert aan tenminste zes keer bijeenkomen. De kosten hiervan zijn € 150. De meeste groepen gaan daarna nog een aantal keer door, maar dat hangt af van de inzet en belangstelling. Spreekt het je aan, heb je de bereidheid dieper naar jezelf te kijken? Wil je stappen zetten naar meer volwassenheid als man, kortom, wil je meedoen? Laat me dat dan weten. Mail of bel me, ook als je het nog niet weet en wel vragen hebt: info@mannengroepen.nl, 06 5430 8195.

Meer weten over de mannengroep?

Bel mij op 06 5430 8195 of mail mij, dan vertel ik je graag meer en onderzoeken we je vraag samen:

Mannen aan het woord

Benieuwd wat deelnemers aan de mannengroepen hier over zeggen? Lees het hier:
mannen aan het woord.


Sparringsessie

Sparren voor klaarheid

Mijn kwaliteit is ‘klaarheid’. In een goed gesprek help ik jou om helder te krijgen wat er in jóuw leven aan de orde is. Zo’n gesprek kan over van alles gaan, zoals conflicten, een relatie die niet werkt, een gebrek aan ‘zin’ in je leven en knellende familiebanden. Alles is bespreekbaar, niets is raar. De kunst is om volledig open te zijn en dan bereid om een nieuwe stap te zetten, een stap die je nog niet zag of nog niet durfde te zetten.

Jij bent aan zet

Samen voeren we één of twee goede gesprekken. Kern is dat jij aan zet bent. Ik ben gewoon een andere man, die ver ‘gereisd’ heeft en de weg en zijn valkuilen goed kent. Zeker ook in liefdesrelaties. Ik bemoedig je, spoor je aan en ‘kick ass’ wanneer nodig. En ik houd je de spiegel voor van je mannelijk potentieel: volwassen man-zijn. Wat ik kan, kan jij ook.

Kennismaken

Ons eerste gesprek start met een korte kennismaking van zo’n vijftien minuten. Dan beslis jij of je doorgaat voor een volle sessie van een uur á € 75. Ik geef sessies zowel online (skype met de mogelijkheid om het gesprek op te nemen) of fysiek op de ‘s-Gravendijkwal 73-A in Rotterdam.

Bel of mail mij voor meer informatie of het maken van een afspraak: 06 5430 8195, info@mannengroepen.nl.Jacob in gevecht met de engel, mannengroep Rotterdam

Wat betekent het om man te zijn in deze tijd?

Een vraag waar je lang over kunt filosoferen, maar wij gaan er praktisch mee aan de slag. Ik ben er namelijk van overtuigd dat – hoe logisch dat ook klinkt – je veranderingen alleen maar kunt realiseren middels actie. Onderzoeken wat je anders wilt, hoe het anders kan en vervolgens uitproberen.

In ons onderzoek kijken we wat er wel werkt in je leven, wat er nog niet werkt en wat daarvan de oorzaak is of zou kunnen zijn. Hierbij kijken we ook terug op je leven, want inzicht in wat er allemaal ‘goed’ en ‘fout’ is gegaan, helpt in het heden om ook daadwerkelijk veranderingen te realiseren. En dan… actie! En op acties, hoe klein ook, volgt vervolgens feedback, bijvoorbeeld in termen van resultaten.

Dat betekent dat als er iets niet werkt in je leven, jíj iets dient te veranderen in wat je bewust of onbewust hebt ingezet. De vraag is alleen wat? En dat is precies waar ik je bij kan helpen, zowel in de mannengroepen als een-op-een.


Studie-/coaching-traject

Opbouw

Het studie-/coaching-traject bestaat, behalve uit het schrijven en bespreken van je levensverhaal, uit tien etappes, waarbij elke etappe bestaat uit een tekst, uitdagende vragen en een individuele online sparringsessie met mij. Op verzoek kan die sessie ook op mijn locatie. De tekst behandelt steeds een ander aspect van volwassen mannelijkheid. Na het bestuderen en absorberen van de tekst, helpen de afsluitende vragen je om nog meer zicht te krijgen op je gedrag en koers als volwassen man. In de sessie verdiep je je inzichten verder en bepaal je wat er nodig is om je eigen gedrag en koers bij te stellen.

Voor wie?

Voor mannen die dieper willen gaan, naar de kern van hun man-zijn en volwassen mannelijkheid.

Wat je leert

Middels het studie-/coachingtraject leer je zinvol discrimineren, ontwikkel je je vaardigheid om intelligent samen te werken met het leven (en de vrouw) en je creatieve daadkracht. Bij dat laatste hoort ook het stoppen met datgene wat voorbij is, wat niet meer werkt. Meer info vind je hier.

Thema’s

In totaal zijn er tien etappes rond de thema’s:

  • Natuurlijk leiderschap vanuit een open hart.
  • Het toelaten van de/een vrouw in je leven en volwassen met haar omgaan.
  • De bereidheid om te vechten waar je voor staat.
  • Weten waarvoor je leeft, een heldere richting hebben.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor wat je in de wereld zet.

‘Handboek Man’

Het enige echte handboek Man schrijf je zelf tijdens je leven: door je uitdagingen volledig te omarmen en daarmee aan te gaan. Niemand anders kan het schrijven dan jij, want elke man is uniek en maakt zijn eigen levenspad. Mijn boek helpt je daarbij, het geeft antwoord op de vaardigheden die je kunt en dient te ontwikkelen om te ‘leven bij uitdaging’. In het boek wordt je uitgenodigd om aan de slag te gaan en aan de hand van vragen je eigen conclusies te trekken en richting te kiezen.

Bestellen

Het ‘handboek’ Man bestaat uit zo’n 100 pagina’s en is als pdf te bestellen door € 30 euro over te maken op rekeningnummer NL27ASNB0267411731 op naam van S. Somsen, met daarbij de vermelding Handboek Man, je naam en e-mailadres. Wil je liever eerst meer informatie? Bel of mail mij dan: 06 5430 8195, info@mannengroepen.nl.


Man aan het woord

Elke mannengroep heeft een gevarieerde samenstelling. Onvrede met hun huidige leven en zichzelf is wat deze mannen delen. Maar ook het besef dat er meer is, dat ze een potentieel bezitten dat erop wacht geclaimd te worden. De mannen waar ik mee gewerkt heb, zeggen daarover:

“Vrijwel dagelijks is er iets, een situatie, een gebeurtenis, nieuw gedrag, begrip of een inzicht, dat voortkomt uit wat ik van jou leer. Ongelofelijk. Ik heb zelden iets gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling waar ik zoveel van heb geleerd. Er is een heel nieuwe context, een nieuw referentiekader aan het ontstaan. Bijvoorbeeld dat stevigheid mag, zelfs nodig is, dat is nieuw.”
“Naast de mannengroep is het fijn om over een persoonlijke vraag met hem apart te sparren. Even stilstaan bij wat er speelt en dan geeft hij me die handvatten om het zelf op te lossen. Heel fijn!”
“Ik heb de mannengroep als zeer verrijkend ervaren. Er wordt een duidelijke structuur neergezet waarbinnen we thema’s behandelen, die ik anders niet snel met andere mannen bespreek. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met conflicten, angst en man-vrouw relaties. Hij is in staat om door alle verhalen heen te prikken en direct naar de kern te gaan. Voor mij is dat zeer welkom en het heeft me geholpen eerlijk naar mezelf te kijken en actie te ondernemen in zaken die ik doorgaans graag uit stel.”
“Na heel wat cursussen en workshops kwam ik op het pad van Volwassen Mannelijkheid. Mijn opvoeding kenmerkt zich door afwezigheid van een vader. Door de mannengroep vond ik in mezelf de kracht waar ik eigenlijk al die jaren naar ‘op zoek’ was. Ik heb een weg afgelegd om eindelijk bij mijn mannelijkheid uit te komen en klaar te zijn om een volwassen relatie aan te gaan met een vrouw. Door de bewustwording in een eerste mannengroep, ben ik met een tweede begonnen. Echt super, echt een aanrader!”
“Als vader van twee kinderen en levenspartner van een krachtige vrouw werd het tijd om mijn plaats in het gezin (en leven) in te nemen. Met deze uitdagende missie ben ik bij Steven de weg van mannelijkheid en weerstand ingeslagen. Het vertrouwen volgde al snel, doordat hij zichzelf volledig geeft, geen blad voor de mond neemt en (intieme) voorbeelden uit zijn eigen heden en verleden gebruikt; dat schept een band!”
“Door zijn heldere, no-nonsense aanpak werd in korte tijd de vinger op de zere plek gelegd. Met deze inzichten ben ik actief aan het werk gegaan. Na enkele sessies kon ik verder met mijn opgedane inzichten, sta ik steviger in het leven en zien mijn kinderen een vaderlijke rolmodel waar ik zo naar op zoek was. Ik had mij in die emotionele periode geen betere metgezel kunnen wensen.”
“Ik kijk erg tevreden terug op mijn deelname. Iedere samenkomst heeft een afgebakend en inhoudelijk interessant thema, wat direct raakvlak heeft met je eigen leven en dat van de andere mannen in de groep. Steven reikt vragen, kennis en structuur aan en met elkaar zorgen we voor saamhorigheid, connectie en verbreding van perceptie. Dit creëert een voedingsbodem voor open discussies en biedt de gereedschappen om ermee aan het werk te gaan. Ik kan deze mannengroep aanbevelen aan een ieder die zijn levenspad bewuster wil bewandelen.”
“In mijn eigen zoektocht heb ik deze mannengroep met beide handen aangepakt. Aanvankelijk spannend, vond ik het al snel geweldig om met een aantal mannen dit onderzoek te doen. De bijeenkomsten en gespreksonderwerpen gaven mij helderheid over keuzes en dagelijkse situaties.”
“Er gebeurde altijd wat in de groep. Vooral wanneer niemand een blad voor de mond nam en vrijuit sprak, leverde dat rijke avonden op. Ik heb veel geleerd van de confrontatie en frictie mét behoud van respect, die soms plaatsvond. Het gaf kracht en ruimte om mijn eigen waarheid uit te spreken en om te gaan met de eventuele weerstand.“
“Krachtig als het moet, zacht als het kan. Ik ben dankbaar dat je op m’n pad bent gekomen, je hebt een grote bijdrage geleverd aan m’n ontwikkeling.”
“De sessie van gisteren werkt nog door bij me en brengt alsnog enkele inzichten voort. Met het door mijn handen laten gaan van allerlei oude schrijfsels (van reizen, avonturen, momenten) zie ik wat ik door de jaren heen allemaal heb gedacht, waar ik tegenaan liep en wat me dreef. Het raakt zo aan de thema’s van de sessie van gisteravond. Door die vragen zie ik beter wat mij drijft én wat mij nog tegenhoudt.”
“Ik liep al langer rond met de wens om eens met andere mannen te praten over zaken waar ik het met mijn vrienden en mijn vriendin niet over heb. In deze mannengroep vond ik mannen die bereid waren hun angsten, pijn, verdriet en geheimen te delen in een veilige omgeving, waar ook veel gelachen wordt. Met interessante thema’s die door Steven worden aangedragen en elke keer stof bieden tot bijzondere gesprekken. Ik heb altijd heel erg naar elke bijeenkomst uitgekeken en ben me meer bewust geworden van al die in potentie aanwezige mannelijke kracht in me.”
“Als coach vond ik hem heel duidelijk en to the point. Ook confronterend, bijvoorbeeld waar ik het zelf liet liggen. Goed en wat ik nodig had, als man grotendeels zonder vader(figuur). Ook de spiegel hielp: stevigheid en uitspreken wat je dwars zit in plaats van conflictvermijding.”
“Ik ben door de coaching bij jou echt verder gekomen in het leven en ook met name op het gebied van liefde en relatie. Ik merk dat ik daar nu als man veel sterker en meer ontspannen in sta dan voorheen. Iets wat ik ook terugkreeg van mijn vriendin die een poos geleden zei, dat ze zich nu zo vrouwelijk voelt bij mij.”
“Het lijkt wel alsof er een complete nieuwe geheugenchip bij mij is geïmplementeerd, met allemaal missende data. Waar ik eigenlijk al jaren om verlegen zat, want het past allemaal als een maatpak. Ik heb nu een volgorde: eerst mijn eigen inkomen en mijn eigen context creëren, dan mij permanent vestigen met een vrouw. Dat heb ik van jou geleerd, en dat geeft mij een bak rust.”
“Ik heb in de afgelopen maanden bij twee, drie vrouwen gemerkt dat ze gaan moederen. Gatver! Ik werd er echt kwaad van (wat al compleet nieuw is…). En in tweede instantie realiseerde ik me: zij gaan moederen, omdat ik mij gedraag als een kleine jongen… Dat heb ik omgedraaid! Ik ben in mijn stevigheid gaan staan, oftewel: niet meer twijfelen en onzeker doen. En wauw, dat werkt!”
“Ik ben door het online traject meer te weten gekomen over mijzelf en welke uitdagingen ik heb. Ik heb goede tips gekregen, waar ik mee aan de slag ben. Het was ook fijn dat je met eigen voorbeelden en ervaringen dingen verduidelijkte en goede reflecterende vragen hebt gesteld. Het hielp mij dat je een persoonlijke touch toevoegde door soms extra vragen op te sturen of na een online sessie een extra opdracht.”
“Als je een leuk praatgroepje zoekt, zoek dan verder. Je moet bereid zijn jezelf onder ogen te zien, eerlijk te zijn en je zwaktes tonen. Steven confronteert en helpt, hij laat je dieper doordenken en bevraagd. Er is geen plaats voor sterke verhalen of macho gedrag. Wel voor eerlijkheid, openheid en jouw persoon. Je leert het aanspreken van de kracht en energie die in je zit.”
“Ik was op zoek naar een soort mentor; een buitenstaander met levenswijsheid- en ervaring die niet bang was om me een spreekwoordelijke ‘schop onder m’n hol’ te geven. Dat alles vond ik in Steven. Een man die met je meedenkt, je laat zien waar je over je eigen gedachten struikelt en je af en toe vertelt wat je niet wilt, maar wel zou moeten horen.”
“Ik heb genoten van het online-traject met Steven ook al vond ik het vaak lastig om de lessen te vertalen naar concreetheid voor mij. Dat heeft er alles mee te maken met dat ik liever wegloop als het te spannend wordt. De teksten hebben me geraakt in de zin van dat het erg ‘waar was’ wat geschreven stond. Samenvattend, een heel aangenaam en goed betaalbaar traject, waarvan ik denk dat veel andere mannen er ook wel bij zullen varen.”

Aanbod en tarieven op een rij

Deelname aan een mannengroep
€ 20 voor de eerste bijeenkomst,
€ 150 per zes vervolgbijeenkomsten.
Start: elk kwartaal minimaal eenmaal.

Sparringsessie een-op-een
€ 75 per sessie, in Rotterdam of online.
Start: op verzoek.

Online studietraject
€ 120 voor vier half-uur sessies of in een keer € 360 voor alle twaalf sessies tegelijk.
Start: per direct.

‘Handboek Man’
€ 30 in pdf-formaat.
Direct beschikbaar.


Contactgegevens

Steven Somsen
‘s-Gravendijkwal 73-A
3021 EE Rotterdam
06 5430 8195

Locatie mannengroepen