NIEUWE MANNENGROEP START IN ROTTERDAM IN MAART

De groep die op 13 februari start is nu vol (8 man) en heeft inmiddels een wachtlijst. Net als in oktober start ik daarom een tweede mannengroep op. Er zijn nu nog plaatsen vrij.

In mijn mannencirkels staat het onderzoek centraal naar wat er aan de orde is in je leven en relaties. Dus het gaat over klaarheid en wat je er vervolgens mee doet: actie. Uitgangspunt is: we zijn als man de actieve polariteit dus de vrouw en de wereld wacht op onze impuls.
Het gesprek in mijn groepen is open, eerlijk, respectvol en stevig. Ik wil dat je wint.

Mail of bel me als je wilt deelnemen, ook als je het nog niet weet en wel vragen hebt: info@mannengroepen.nl, 06 5430 8195.

PS: Er is ook een doorgaande online mannengroep (Engelstalig) voor 40-minners waarin je elk moment kunt instappen.